تخفیف‌ها و قیمت جشنواره‌ها در قیمت فروش در نظر گرفته نمی‌شود
توجه : برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .

مدلسازی محاسباتی در مهندسی با MATLAB

کتاب مدلسازی محاسباتی در مهندسی با MATLAB
به آموزش برنامه نويسی در محيط MATLAB در رشته های فنی و مهندسی می پردازد.

 • ناشر: نشر دانشگاهی کیان
 • مولف: شهره فاطمی
 • تعداد صفحه: 308
 • قطع کتاب: وزیری
 • جلد: شوميز

مخاطبان: دانشجويان و فارغ‌التحصيلان رشته های فنی و مهندسی

16,000 تومان

مقایسه

مقدمه‌ای از کتاب مدلسازی محاسباتی در مهندسی با MATLAB

مدلسازی محاسباتی در مهندسی با MATLAB نشر کیان
مدلسازی محاسباتی در مهندسی با MATLAB نشر کیان

در مهندسی داشتن درک ریاضی از تحولات و یافتن نحوه ی رفتار متغیرهای حاکم بسیار ضروری است. فرایندهای تولیدی، کنترل فرایند و کیفیت فراورده ها ، طراحی و بهینه سازی، توسعه و احداث فرایندهای جدید، کاهش مصرف انرژی و هزینه ها و کاهش آلودگی های زیست محیطی از مواردی است که مورد توجه مهندسان قرار دارد.

از موارد مهم جهت نیل به این توانایی ها امکان مدل سازی فرایندها و تحولاتی است که یک مهندس با آن مواجه است. مدل سازی، پایه ای برای طراحی، شبیه سازی و بهینه سازی فرایندهای مختلف است.

مدل سازی ها می توانند مبنای تجربی یا تئوری (ریاضی )داشته باشند. چنان چه مکانیسم یک تحول و رفتار متغیرهای فرایند به کمک قوانین فیزیکی مشخص باشد، از مدل سازی ریاضی استفاده شده که با کمک قوانین عمومی فیزیک و قانون های ویژه، معادله های ریاضی مناسب تولید می شوند که با حل آن ها پاسخ های مناسب جهت بیان رفتار متغیرهای فرایند نسبت به یکدیگر و نسبت به متغیرهای ورودی، مشخص می شود.

در برخی از مدل ها، رفتار متغیرها از الگوی قابل پیش بینی تبعیت نمی کند و یا مکانیسم تحول انجام شده مشخص نیست. در این صورت مدل سازی های آماری و مدل سازی های مبنی بر روش های تصادفی و احتمالات مطرح م یشوند که کاملاً به اطلاعات تجربی وابسته بوده و با توجه به رفتار تجربی توابع فرایند، مدل سازی انجام می شود.

برای رسیدن به نتایج پایدار، یافتن تکنیک های مناسب با کم ترین خطا و همگرایی بالا جهت حل معادله های حاصل از فرمول بندی تحولات به صورت هم زمان بسیار ضروری است. روش های تحلیلی که در حل معادله های دیفرانسیل پیشرفت زیادی داشته است، امروزه برای حل معادله ها و سیستم های پیچیده کاربرد نداشته و نیاز به روش ها و تکن کی های عددی کاملاً محسوس است.

در کتاب حاضر کاربرد روش های محاسباتی در مدل سازی به ویژه در مواجهه با مسایل غیرخطی مورد توجه قرار می گیرد. اگرچه امروزه در زمینه ی آنالیز و روش های عددی در مهندسی، آثار متعددی به چاپ رسیده است، کتاب های معدودی به مسایل غی رخطی و جنبه های کاربردی روش های عددی در فرایندها اختصاص یافته است.

در این کتاب سعی شده بر روی آن دسته از روش های عددی تکیه شود که در عمل و شرایط واقعی کاربرد بیشتری دارند و با توجه به نوع معادله های حاصل از فرمو لبندی، اغلب از نوع معادله های دیفرانسیل غیرخطی(معمولی و پاره ای) و نیز دستگاه معادله های جبری غیرخطی می باشند.

از طرفی آماده سازی روش های عددی و کدنویسی کامپیوتری در روش های عددی بسیار مهم است. امروزه نرم افزارهای برنامه نویسی متعددی مانند BASIC ،FORTRAN ،MATLAB، PASCAL و … آنچنان مورد توجه قرار گرفته اند که حداقل احاطه بر یک زبان برنامه نویسی برای یک مهندس الزامی است.،

در سال های اخیر، برنامه نویسی در محیط MATLAB در رشته های فنی و مهندسی جای خود را باز نموده است. علاوه بر آن MATLAB برخلاف نرم افزارهای دیگر، امکان استفاده از برنامه های آماده را در اختیار قرار می دهد و دیگر لازم نیست تمام مراحل کدنویسی کامپیوتری در آن انجام شود.

اگرچه این قابلیت MATLAB باعث کاهش سرعت محاسبه و طولانی شدن اجرای برنامه های پیچیده می شود، اما باز هم دارای کاربرد و قابلیت هایی است که در این کتاب از آن به عنوان محیط برنامه نویسی و اجرای تمرین ها استفاده شده و در صفحه اینترنتی کتاب، کدهای برنامه و نتایج حاصل ارایه شده است.

کتاب حاضر یکی از مراجع مهم درسی دانشجویان مهندسی در مقطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی برای دروس کاربرد ریاضیات در مهندسی، ریاضیات مهندسی پیشرفته، محاسبات عددی پیشرفته، پدیده های انتقال و مد لسازی و طراحی واکنش گاه های شیمیایی می باشد. همچنین این کتاب در رشته های مختلف مهندسی از جمله مواد، مکانیک، عمران و صنایع نیز می تواند به عنوان یکی از مراجع درسی و تحقیقی، مورد استفاده قرار گیرد.

 

فهرست مطالب کتاب مدلسازی محاسباتی در مهندسی با MATLAB

فصل اول

 • ۱-۱ . فرمول بندی توده ای
 • ۲-۱ . فرمول بندی دیفرانسیلی
 • ۳-۱ . حل عددی معادله ها

 

فصل دوم

 • ۱-۲ . عملگرهای اختلاف محدود
 • ۱-۱-۲ . اختلاف محدود پیشرو
 • ۲-۱-۲ . اختلاف محدود پسرو
 • ۳-۱-۲ . اختلاف محدود مرکزی
 • ۲-۲ . چندجمله ای های درو نیابی
 • ۱-۲-۲ . چندجمل های نیوتن پیشرو NFP
 • ۲-۲-۲ . چندجمله ا ی نیوتن پسرو NBP
 • ۳-۲-۲ . آنالیز خطا
 • ۴-۲-۲ . چند جمل های لاگرانژ
 • ۳-۲ . مشتق گیری عددی
 • ۱-۳-۲ . مشتق مرتبه ی اول
 • ۲-۳-۲ . مشتق مرتبه ی دوم
 • مراجع

فصل سوم

 • ۱-۳ . معادله های دیفرانسیل معمولی رتبه ی اول
 • ۱-۱-۳ . روش های تک مرحله ای
 • ۲-۱-۳ . روش های چندمرحله ای
 • ۲-۳ . معادله های دیفرانسیل معمولی رتبه ی دوم و بالاتر
 • ۱-۲-۳ . مسایل شرط اولیه
 • ۲-۲-۳ . مسایل شرط مرزی
 • تمرین های فصل سوم
 • مراجع

 

فصل چهارم

 • ۱-۴ . روش پرتابی
 • ۲-۴ . روش اختلاف های محدود
 • ۳-۴ . روش باقی مانده های وزنی
 • ۱-۳-۴ . انواع روش های باقی ماند هی وزنی
 • ۲-۳-۴ . روش تلفیق متعامد
 • ۴-۴ . حل معادله ی دیفرانسیل پار های سهمی گون به روش تلفیق متعامد
 • تمرین های فصل چهارم
 • مراجع

 

فصل پنجم

 • ۱-۵ . دستگاه معادله های خطی
 • ۱-۱-۵ . دستور کرامر
 • ۲-۱-۵ . ماتریس معکوس
 • ۳-۱-۵ . روش های حذفی
 • ۴-۱-۵ . روش های حدسی
 • ۲-۵ . دستگاه معادله های غیرخطی
 • ۱-۲-۵ . روش تکرار
 • ۲-۲-۵ . روش نیوتن رافسون
 • ۳-۲-۵ . خطی سازی ماتریس ضریب ها با کمک حدس عبارت غیرخطی
 • تمرین های فصل پنجم
 • مراجع

 

فصل ششم

 • ۱-۶ . رگرسیون خطی
 • ۱-۱-۶.n رگرسیون براساس چندجمله ای درجه ی
 • ۲-۱-۶. رگرسیون براساس معادله ی خطی چندمتغیره
 • ۲-۶ . رگرسیون غیرخطی
 • ۱-۲-۶ . خطی سازی تابع مدل
 • ۲-۲-۶ . روش های رگرسیون غیرخطی
 • ۳-۲-۶ . روش های جست وجوی مستقیم
 • ۳-۶ . بهینه سازی غیرخطی بر مبنای روش های جس توجوی مستقیم
 • تمرین های فصل ششم
 • مراجع

 

فصل هفتم

 • ۱-۷ . معادله های بیضی گون
 • ۱-۱-۷ . روش اختلاف های محدود در معادل هی خطی
 • ۲-۱-۷ . روش اختلاف های محدود در معادل هی غیرخطی
 • ۲-۷ . معادله های دیفرانسیل سهمی گون
 • ۱-۲-۷ . روش اختلاف های محدود
 • ۲-۲-۷ . روش خط
 • ۳-۲-۷ . روش تلفیق متعامد
 • ۳-۷ . معادله های دیفرانسیل هذلولی گون
 • ۱-۳-۷ . روش صریح خالص
 • ۲-۳-۷ . روش غیرصریح خالص
 • ۳-۳-۷ . فرمول کلی
 • تمرین های فصل هفتم
 • مراجع

 

فصل هشتم

 • ۱-۸ . خطا
 • ۱-۱-۸ . خطای برش
 • ۲-۱-۸ . خطای گسسته کردن معادله
 • ۳-۱-۸ . خطای گرد کردن
 • ۲-۸ . پایداری
 • ۱-۲-۸ . شرط پایداری
 • ۲-۲-۸ . همگرایی
 • ۳-۲-۸ . آنالیز پایداری در حل معادل ههای سهم یگون به روش اختلاف های محدود
 • تمرین های فصل هشتم
 • مراجع

 

پیوست ها

 • پیوست ۱. معرفی ماژول های MATLAB
 • پیوست ۲. فرمول های رانج-کاتا

برچسب:
وزن510 g
شابک

978-600-307-138-4

ناشر

نشر دانشگاهی کیان

مولف

شهره فاطمی

تعداد صفحات

308

سال چاپ

1395

نوبت چاپ

اول

نوع جلد

شومیز

قطع کتاب

وزیری

فایل پیوست

CD/DVD به همراه ندارد

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “مدلسازی محاسباتی در مهندسی با MATLAB”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

شما شاید این را هم دوست داشته باشید