آموزش ریاضی و آمار نشر بهکامان

آموزش ریاضی و آمار نشر بهکامان، دوره‌های آموزش ریاضیات و آمار، آموزش هایی از سطح مقدماتی تا سطح پیشرفته اعم از آموزش LISREL، آموزش MiniTab، آموزش R، آموزش S-PLUS، آموزش STATA و آموزش STATISTICA را شامل می شود.

 • مجهز به متد آموزشی مالی مدیا
 • محیط 100% مالتی مدیا توام با حل تمارین عملی ویژه
 • 25 ساعت اموزش مالی مدیا (چندرسانه ای) از سطح مقدماتی تا سطح پیشرفته
 • به همراه فایل مثال ها و تمارین
 • به همراه نرم‎افزارهای مربوطه دوره‌های آموزشی نسخه 32 و 64 بیتی و راهنمای نصب فارسی

تماس بگیرید

مقایسه
آیا قیمت مناسب‌تری سراغ دارید؟
بلیخیر
نقد و بررسی اجمالی

آموزش ریاضی و آمار نشر بهکامان

آموزش ریاضی و آمار نشر بهکامان
آموزش ریاضی و آمار نشر بهکامان

سرفصل مباحث آموزش ریاضی و آمار نشر بهکامان

آموزش ریاضی و آمار نشر بهکامان به زبان فارسی و به شیوه مالتی مدیا (تصویری) مجموعه پیش رو آموزش هایی اعم از آموزش LISREL، آموزش MiniTab، آموزش R، آموزش S-PLUS، آموزش STATA و آموزش STATISTICA را شامل می شود. به همراه نسخه کامل نرم افزار های مربوطه، مجموعا 25 ساعت فیلم آموزشی

مباحث آموزش LISREL

 • – درباره نرم افزار،تحلیل های پایه
 • – متغیرهای پنهان،ترسیم نمودار مسیر
 • – دستور Data Screening
 • – توزیع برنولی،معرفی و ترسیم نمودارها
 • – Bar Chart،نمودار دایره ای
 • – نمودار Histogram،نمودار پراکنشی
 • – نمودار ماتریس پراکنشی بر پایه چند متغیر
 • – ۳D Bar Chart،Box&Whisker Plot
 • – مدل های چند سطحی خطی، غیر خطی
 • – مدل های خطی عمومی
 • – توزیع Poisson و Multinomial

 

مباحث آموزش MiniTab

 • – آشنایی کلی با Minitab، داده ها و پارامترهای آماری
 • – نمایش داده های کیفی:Bar Chart,Pie Chart,Pareto Chart
 • – کد گذاری : عددی به عددی , عددی به متنی
 • – نمودار استخوان ماهی Fish Bone Diagram، نمودار پراکنش
 • – نمایش داده های کمی، بافت نگار Histogram
 • – انواع نمودار شاخه و برگ،نمودارهای کنترل Control Chart
 • – تجزیه و تحلیل کارآیی فرآیند Process-Capability Analysis
 • – آزمون فرض Test Of Hypothesis، گراف طرح خطی Line Plot
 • – گراف طرح توزیع احتمال Probability Distribution Plot

 

مباحث آموزش R

 • – درباره نرم افزار، مدیریت داده ها،فراخوانی داده ها از پرونده خارجی
 • – دستور read.Table ، دستور read.DIF،دستور read.CSV ،
 • – دستور ftable،دستورread.mtb،دستور read.s،دستورread.Spss
 • – انواع داده ها ، تحلیل های پایه، بررسی انواع نمودارهای
 • – هیستوگرام،جعبه ای،پراکنشی،ساقه و برگ و …
 • – Shapiro_Wilk Test،One_Sample Kolmogorov_Smirnov Test
 • – Welch Two Sample T_Test
 • – Two Sample T_Test،Wilcoxon rank sum Test
 • – مدلهای خطی و غیر خطی و برازش خطی عمومی
 • – مدلهای برازش غیر خطی،رگرسیون کمترین مربعات
 • – بررسی نمودارهای تشخیص و کمینه مربعات غیر خطی
 • – تحلیل های پیشرفته،تحلیل رگرسیون دو جمله ای منفی
 • – تحلیل رگرسیون دو جمله ای منفی برای داده های سانسور شده
 • – تحلیل رگرسیون دو جمله ای منفی برای مشاهداتی با پاسخ صفر
 • – تحلیل همبستگی دو سویه چند متغیره،استاندارد ضرایب همبستگی

 


مباحث آموزش S-PLUS

 • – درباره نرم افزار، مدیریت داده ها، تحلیل های پایه
 • – توزیع اعداد تصادفی بر پایه توزیع یکنواخت،محاسبه مقدار احتمال
 • – محاسبه مقدار تابع چگالی،محاسبه چندک ها، دستور Mean
 • – محاسبه دامنه مقادیر، واریانس ریشه دوم، چولگی و کشیدگی
 • – دستور Summery،رسم نمودار هیستوگرام دو متغیر
 • – نمایش مشاهداتی خاص وابسته به شرطی دلخواه
 • – چک کردن وضعیت برازش مدل،بررسی بهینه بودن ونبودن مدل، نمایش خط برازش
 • – تحلیل و بررسی خروجی، تحلیل های استنباطی،استنباط آماری بر پایه یک و یا چند نمونه
 • – رسم نمودارهای هیستوگرام،جعبه ای،تابعی و پراکنشی
 • – Wilcoxon Signed-Rank Test
 • – F Test for Variace equality Welch Modified Two-Sample t-Test
 • – رسم نمودارهای خطی برای ارتباط بین دو متغیر،آزمون فرض استقرار صفر
 • – Kendall’s Rank Correlation Tau،Chi-Square Goodness of Fit Test
 • – One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test of Composite Normality
 • – Two-Sample Kolmogorov-Smirnov Test of Composite Normality
 • – رگرسیون،مدلسازی مبتنی بر رگرسیون، رگرسیون چند گانه،دستور Summery
 • – بررسی دیداری ماتریس پراکنشی،برازش رگرسیون عادی، برازش رگرسیون robust
 • – مقایسه نموداری،رسم نمودارهای جعبه ای متغیرهای مستقل
 • – با گروه بندی روی متغیرهای وابسته،تحلیل واریانس و کاربرد آن
 • – رسم نمودار میانگین نمونه ای، رسم نمودار تشخیصی،تحلیل hexbin
 • – تحلیل واریانس معکوس متغیر پاسخ ، مقایسه چند گانه، تحلیل های پیشرفته
 • – تحلیل مؤلفه های اصلی، تحلیل عاملی، تحلیل خوشه ای، بررسی نمودار زمان بقا

 

مباحث آموزش STATA

 • – درباره نرم افزار، مدیریت داده ها، ویرایش داده ها
 • – دسترسی به مشخصات ساختاری داده ها
 • – اختصاص برچسب ها به مقادیر دلخواه متغیرها
 • – توصیف آماری ساده از متغیرها
 • – تحلیل های پایه، آمار استنباطی
 • – آزمون مقایسه میانگین، ارتباط بین متغیرها
 • – نگاهی به چند نمودار ، رگرسیون خطی و غیر خطی
 • – Logistic Regression
 • – تحلیل جدول واریانس،ترسیم و تحلیل انواع نمودار
 • – نمودار پراکنشی با خط رگرسیون درجه ۲
 • – نمودار خطی، نمودار ماتریس پراکنشی
 • – نمودار هیستوگرام ، ترسیم نمودار تلفیقی
 • – نمودار جعبه ای ، نمودار میله ای
 • – نمودار ناحیه ای ، نمودار نوع Contour
 • – تحلیل های پیشرفته،شبیه سازی مقادیر گمشده
 • – متد شبیه سازی مونت کارلو(دستورmi estimate)
 • – تحلیل تناظر ، تحلیل عاملی ، تحلیل بقا
 • – مدلسازی معادله ساختاری
 • – Weibull Regression
 • – رگرسیون روی عرض از مبدأ
 • – نگاهی به نمودارهای سری زمانی

 

مباحث آموزش STATISTICA

 • – درباره نرم افزار،آغاز کار با نرم افزار،مدیریت متغیرها
 • – آشنایی با پنجره تحلیل،تحلیل های پایه
 • – بررسی پنجرهای Basic Statistics، Descriptive Statistics
 • – GRM Multiple Regression،Multiple Linear Regression
 • – پنجره Multiple Regression Results،Residual Analysis
 • – تحلیل های ناپارامتری ، تحلیل نوع ۲*۲ Tables
 • – تحلیل نوعComparing Two Dependent Samples
 • – تحلیل نوعComparing Two Independent Samples
 • – تحلیل نوعObserved versus expected
 • – تحلیل نوعCorrelations Speaman,Kendall Tau ,Gamma
 • – تحلیل نوع Vomparing Multiple Indep Samples
 • – آمار صنعتی،طرح آزمایش ها ،کنترل کیفیت،تحلیل روند
 • – تحلیل نوعMixture designs an triangular surfaces
 • – Multiple SUSUM Chart،Pareto Chart Analysis
 • – مدل های خطی و غیر خطی و غیر خطی و مدل رگرسیون خطی
 • – رگرسیون COX،تفسیر روند سری،تحلیل طیفی(تحلیل فوریه)
 • – تحلیل های پیشرفته،تحلیل آماری چند متغیره،تحلیل خوشه ای
 • – تحلیل تناظر(تحلیل تکمیلی)،تحلیل نوعGage Linearity،کاهش بُعد

 

 

نمایش ادامه مطلب
مشخصات کلی
سایر مشخصات
شماره شناسه اثر

8-00282-042080

سبک آموزش

مالتی مدیا

مدت زمان آموزش

25 ساعت

زبان آموزش

فارسی

نوع لوح فشرده

DVD

تعداد لوح فشرده

6 عدد

نرم افزار

نرم‎افزارهای مربوطه دوره‌های آموزشی اعم از LISREL ،MiniTab ،R ،S-PLUS ،STATA و STATISTICA نسخه 32 و 64 بیتی به همراه دارد.

سيستم عامل

Microsoft Windows 7
Microsoft Windows 8.1
Microsoft Windows 10

توضیحات

– مجهز به متد آموزشی مالتی مدیا
– محیط 100% مالتی مدیا توام با حل تمارین عملی ویژه
– 25 ساعت اموزش مالی مدیا (چندرسانه ای) از سطح مقدماتی تا سطح پیشرفته
– به همراه فایل مثال ها و تمارین
– به همراه نرم‎افزارهای مربوطه دوره‌های آموزشی نسخه 32 و 64 بیتی و راهنمای نصب فارسی

توجه:
– در صورت آسیب فیزیکی لوح فشرده، تا 2 سال از گارانتی تعویض رایگان برخوردارید. (گارانتی کالا یا تعویض به عهده فروشنده نمی باشد.)
– در صورت بروز مشکل برای مصرف کننده، با بخش پشتیبانی شرکت بهکامان صبا تماس بگیرید. (راه های ارتباطی در پشت جلد بسته آموزشی درج شده است.)
– سرویس های پشتیبانی رایگان است.

تولید اثر

موسسه توسعه مهندسی بهکامان صبا

ناشر اثر

موسسه توسعه مهندسی بهکامان صبا

اصالت اثر

جهت اطمینان از اصالت اثر به سایت login.Saramad.ir مراجعه نمایید و یا شماره سریال هولوگرام را به شماره 30008211 پیامک نمایید.

وزن 300 g
نظرات کاربران

لطفا پیش از ارسال نظر، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید: فارسی بنویسید و از کیبورد فارسی استفاده کنید. بهتر است از فضای خالی (Space) بیش‌از‌حدِ معمول، شکلک یا ایموجی استفاده نکنید و از کشیدن حروف یا کلمات با صفحه‌کلید بپرهیزید. نظرات خود را براساس تجربه و استفاده‌ی عملی و با دقت به نکات فنی ارسال کنید؛ بدون تعصب به محصول خاص، مزایا و معایب را بازگو کنید و بهتر است از ارسال نظرات چندکلمه‌‌ای خودداری کنید. بهتر است در نظرات خود از تمرکز روی عناصر متغیر مثل قیمت، پرهیز کنید. به کاربران و سایر اشخاص احترام بگذارید. پیام‌هایی که شامل محتوای توهین‌آمیز و کلمات نامناسب باشند، حذف می‌شوند.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “آموزش ریاضی و آمار نشر بهکامان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

پرسش و پاسخ

  برای ثبت پرسش، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید

  نقد و بررسی